Werk

Er wordt vanuit de overheid al een goede hoeveelheid zekerheid gegeven. Desondanks kunt u er naar verloop van tijd op achteruit gaan. Indien er onregelmatigheden zich voordoen op uw werksituatie of inkomen, zijn er diverse verzekeringen die dit kunnen opvangen. Voor velen is het verminderen van het inkomen namelijk een enorm probleem. Want als het inkomen vermindert, moet het uitgavenpatroon hierop aangepast worden.

Zekerheid geeft rust

Waar niet iedereen bij stil staat, is het feit dat het inkomen centraal staat in uw leven. Een overgroot deel van uw levenswijze is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid inkomen die u te besteden heeft. Wanneer u er zeker van bent dat het inkomen stabiel zal blijven komt u pas echt tot rust. Dan weet u waar u op kunt rekenen en kunt u uw uitgavenplannen en toekomstplannen inzichtelijk maken. Er bestaan hedendaags een aantal verzekeringen die een stabiel inkomen kunnen realiseren. Maar let wel op, het heeft een kostenplaatje.

Hoogte van de premie

Om te creëren dat u beroep kunt doen op een verzekering die het inkomstenverlies dekt, moet u een premie betalen. De hoogte van de premie hangt van een aantal factoren af, zoals: de aanbieder, eigen risico, risico factor en dekking. Logischerwijze geldt dat hoe aannemelijker het is dat u aanspraak kunt doen opeen verzekering, hoe duurder de premie zal uitvallen. Een premie kunt u dus eigenlijk gedeeltelijk naar budget inrichten. Het is verstandig om alvorens diverse aanbieders goed te vergelijken. Een duurdere premie biedt namelijk nooit garantie voor een betere dekking.

Diverse soorten verzekeringen

Door diverse omstandigheden kan uw inkomen dalen. Denk maar eens aan: pensioen, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Iedere situatie kent hierbij zijn eigen soort verzekering. Zo kunt u bijvoorbeeld als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard wordt in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Omdat het verschil met uw inkomen heel groot is, kunt u dit verschil verzekeren. Dit wordt een hiaat genoemd. De premie voor deze verzekering noemen we dan ook een WIA-hiaat.

 

Assurantieweb.nl 2023 | Sitemap Partners | Privacy & Disclaimer |