Levensverzekering

Levensverzekering

Levensverzekeringen horen thuis onder de sommenverzekeringen. Levensverzekeringen zijn alleen bedoeld om personen (levens) te verzekeren. Met de verzekeraar wordt er dan een verzekerde som afgesproken, die uitkeert onder de voorwaarden die vastgelegd zijn in de levensverzekering. Levensverzekeringen keren niet alleen uit op een afgesproken moment wanneer de persoon nog levend is. Deze verzekering kan ook uitkeren in geval van overlijden van de verzekerde. Er zijn ook verzekeraars die in beide gevallen uitkeren.

Diverse soorten levensverzekeringen

Ook hier zijn weer een aantal soorten levensverzekeringen. De bekendste hiervan is de overlijdensrisicoverzekering. Deze keert een vooraf vastgesteld bedrag uit op het moment dat de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Deze verzekering biedt de nabestaanden financiële hulp. Daarentegen wordt de uitvaartverzekering afgesloten om een crematie of begrafenis mee te kunnen betalen. Deze verzekering wordt altijd in één keer uitgekeerd. De lijfrenteverzekering daarentegen is een levensverzekering die uitkeert wanneer men nog leeft. U ontvangt dan een bedrag wanneer u met pensioen gaat. Daarnaast heeft u nog de kapitaalverzekering. Deze verzekering wordt vaak afgesloten met een hypotheek, om zodoende de schuld af te kunnen lossen.

Voor- en nadelen

In Nederland is het niet verplicht om een levensverzekering af te sluiten. Het zou wel een reden kunnen zijn om een levensverzekering af te sluiten wanneer uw financiële situatie het niet toelaat om na het overlijden voor nabestaanden te kunnen zorgen. Ditzelfde geldt voor de lijfrenteverzekering. Via deze weg kunt u makkelijk sparen voor uw pensioen. Echter kan de hoogte van de premie ervoor zorgen dat mensen juist geen levensverzekering af willen sluiten. Daarnaast is het een risico dat u buiten de verzekeringsperiode komt te overlijden en uw verzekering niets uitkeert. Wij raden aan om diverse verzekeraars te vergelijken, zodat u een bedrag betaalt dat voor uw situatie gunstig is.

Terug naar het overzicht
Assurantieweb.nl 2023 | Sitemap Partners | Privacy & Disclaimer |